Privacy- en cookiepolicy

Privacy- en cookiebeleid

Privacy

Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Agrifirm voor meer informatie. Deze informatie kan aan derden worden verstrekt in de uitoefening van de gevraagde dienst. Dit zijn derden die diensten voor ons uitvoeren en in dat kader ook persoonsgegevens verwerken. Verwerkers   kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, advertentie-, klant of verkoop ondersteunende diensten bieden, ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails of het analyseren van feedback en ons helpen bij het beveiligen van onze website.

Verwerkers hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons op onze instructies. Ook een wettelijke bepaling of een verzoek van autoriteiten kan ons verplichten gegevens met derden te delen.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We nemen beveiliging van uw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.

De gegevens die u ons verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de afhandeling van uw verzoek, de overeenkomst en het leveren van de door u gewenste service. Deze gegevens worden volgens onze   procedures maximaal gedurende 8 jaar na beëindiging van de dienstverlening opgeslagen, na deze periode, zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw   persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

Agrifirm maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Cookies maken het mogelijk om onze website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Deze informatie gebruiken we om onze webdiensten te optimaliseren. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

U kunt cookies ook altijd handmatig van uw computer verwijderen. Ook kunt u cookies blokkeren. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of blokkeren, dan kan het zijn dat onze website niet meer optimaal functioneert en u van sommige diensten geen gebruik kunt maken.

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en zorgen ervoor dat we u snel en correct de gewenste informatie kunnen tonen iedere keer dat u onze website bezoekt. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen.

De niet-functionele cookies gebruiken wij om te zien hoeveel bezoekers onze website heeft en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken we om de website verder te verbeteren. Deze informatie is anoniem, met deze informatie kunnen wij niemand identificeren. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra u uw internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek op de computer bewaard.

Functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

  •          uw inloggegevens te onthouden
  •          de veiligheid van uw inloggegevens te waarborgen
  •          de eenduidigheid in de vormgeving van de website te waarborgen

Niet-functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

  •          vast te stellen hoe de bezoekers de website gebruiken
  •          de prestaties van de website te verbeteren

Meer informatie over cookies en cookiewetgeving kunt u vinden op http://www.youronlinechoices.com/nl/

Dit beleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookiebeleid.

 

APART

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan deze site informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Agrifirm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door deze site of door gelinkte sites verkregen is. De inhoud van deze site mag niet worden gebruikt voor publicatie zonder toestemming van Agrifirm. Op leveringen, betalingen, enz. zijn de verkoopvoorwaarden van Agrifirm van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Agrifirm NWE BV  | KvK 16050353

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen